KHOA TỰ ĐỘNG HÓA    
line decor
             HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO
line decor
 
 
 
 

 
 
GIỚI THIỆU

    Thiết bị điều khiển lắp đặt trên mô hình nhà mẫu được thể hiện như hình bên dưới.

 

    Mô hình nhà ảo được trình bày như hình bên dưới