KHOA TỰ ĐỘNG HÓA    
line decor
             HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO
line decor
 
 
 
 

 
 
KHẮC PHỤC SỰ CỐ MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

    (Sự cố ổ Cắm nguồn-Internet, Sự cố điều khiển cửa-rèm, Sự cố Dimimer)

1.1. Sự cố bật công tắc (bật trực tiếp) đèn không sáng hoặc thiết bị điện không hoạt động.
Cách khắc phục sự cố này cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Xác định loại công tắc đang sử dụng là loại nào.
    + Công tắc 1 hoặc nhiều phím có dây trung tính
    + Công tắc 1 hoặc nhiều phím không có dây trung tính
Bước 2: Xác định điện áp nguồn đến công tắc và đo điện áp ra công tắc khi tác động.
Trong bước này cần thực hiện như sau:
    a. Nếu là công tắc có dây trung tính:
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn vào công tắc.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của công tắc và que màu xanh vào chân N của công tắc. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn đến công tắc
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Thao tác 2: Kiểm tra nguồn ngõ ra công tắc sau khi tác động
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân ngõ ra của công tắc (thường ký hiệu là OUT) và que màu xanh vào chân N của nguồn. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt)
Kết luận: Đảm bảo nguồn ngõ ra sau khi tác động công tắc
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối chân OUT của công tắc rồi thực hiện lại thao tác 2. Nếu kết quả vẫn như cũ, xác định công tắc đã hỏng chân OUT cần thay công tắc khác.
    Thao tác 3: Cấp nguồn cho thiết bị sau khi đã thực hiện xong thao tác 1 và thao tác 2. Nếu thiết bị không hoạt động thì cần kiểm tra lại thiết bị hoặc thay thế thiết bị khác.
    b. Nếu là công tắc không có dây trung tính:
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn vào công tắc.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của công tắcque màu xanh vào chân N của nguồn. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt);
    Kết luận: Đảm bảo nguồn đến công tắc
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Thao tác 2: Kiểm tra nguồn ngõ ra công tắc sau khi tác động
    Thao tác này thực hiện tương tự ở thao tác 2 đối với công tắc có dây trung tính
    Thao tác 3: Cấp nguồn cho thiết bị sau khi đã thực hiện xong thao tác 1 và thao tác 2.
    Thao tác này thực hiện tương tự ở thao tác 3 đối với công tắc có dây trung tính
1.2. Sự cố bật công tắc (dùng ứng dụng) đèn không sáng hoặc thiết bị điện không hoạt động.
    Mục này được thực hiện sau khi đã kiểm tra thành công ở mục 1.1.
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn và tín hiệu trên bộ điều khiển trung tâm
    + Kiểm tra kết nối nguồn của trung tâm điều khiển với nguồn 220VAC, nếu đèn màu xanh (Blue) trên trung tâm điều khiển không bật sáng.
    Kết luận: Trung tâm điều khiển chưa được kết nối nguồn.
    + Kiểm tra trạng thái của tín hiệu phát ra từ trung tâm điều khiển: Sau khi kết nối nguồn, đợi khoảng 5 giây, nếu thấy đèn vàng sáng thì trung tâm điều khiển sẵn sàng làm việc, nếu không thấy đèn vàng sáng hoặc sáng khác thường.
    Kết luận: Trung tâm điều khiển chưa được kết với Wifi. Cần cài đặt wifi cho trung tâm điều khiển.
    Thao tác 2: Kiểm tra các nhãn và liên kết trên ứng dụng
    Thao tác này được thực hiện sau khi đã kiểm tra thành công thao tác 1. Khởi động ứng dụng và chuyển đến biểu tượng nút nhấn điều khiển công tắc, tác động vào biểu tượng nhận thấy biểu tượng thay đổi trạng thái nhưng không thấy hiệu ứng trên hệ thống (đèn không sáng).
    Kết luận: Chưa khai báo đúng trạng thái của công tắc hoặc nhầm thiết bị điều khiển. Cần khai báo lại.
  (Sự cố công tắc, Sự cố điều khiển cửa-rèm, Sự cố Dimimer)
2.1. Ổ cắm cung cấp nguồn:

    Sự cố ổ cắm không có điện.
    Bước 1: Kiểm tra trực tiếp trên ổ cắm
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn vào ổ cắm.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của ổ cắm và que màu xanh vào chân N của công ổ cắm. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt)
    Kết luận: Đảm bảo nguồn đến công tắc
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Thao tác 2: Kiểm tra nguồn ra của ổ cắm. (kiểm tra trực tiếp trên ổ cắm)
    Sau khi hoàn thiện bước 1, lấy 2 que đo của đồng hồ VOM(mức đo là 250VAC ) đưa vào 2 lỗ cắm của ổ cắm.
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn điện áp ra của ổ cắm
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết cấu ổ cắm hoặc thay ổ cắm khác.
     Bước 2: Kiểm tra ổ cắm thông qua ứng dụng điều khiển.
    Mục này được thực hiện sau khi đã kiểm tra thành công ở bước 1 mục a của 2.1
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn và tín hiệu trên bộ điều khiển trung tâm
    + Kiểm tra kết nối nguồn của trung tâm điều khiển với nguồn 220VAC, nếu đèn màu xanh (Blue) trên trung tâm điều khiển không bật sáng.
    Kết luận: Trung tâm điều khiển chưa được kết nối nguồn.
    + Kiểm tra trạng thái của tín hiệu phát ra từ trung tâm điều khiển: Sau khi kết nối nguồn, đợi khoảng 5 giây, nếu thấy đèn vàng sáng thì trung tâm điều khiển sẵn sàng làm việc, nếu không thấy đèn vàng sáng hoặc sáng khác thường.
    Kết luận: Trung tâm điều khiển chưa được kết với Wifi. Cần cài đặt wifi cho trung tâm điều khiển.
    Thao tác 2: Kiểm tra các nhãn và liên kết trên ứng dụng
    Thao tác này được thực hiện sau khi đã kiểm tra thành công thao tác 1. Khởi động ứng dụng và chuyển đến biểu tượng điều khiển ổ cắm, tác động vào biểu tượng nhận thấy biểu tượng thay đổi trạng thái nhưng không thấy hiệu ứng trên hệ thống (thiết bị cắm vào ổ cắm không hoạt động hoặc dùng VOM để đo).
    Kết luận: Ổ cắm chưa nhận được tín hiệu từ trung tâm điều khiển hoặc khai báo nhầm thiết bị điều khiển. Cần khai báo lại.
2.2. Ổ cắm cổng mạng internet (RJ45)
    Sự cố không kết nối được với các thiết bị khác
    Bước 1: Kiểm tra các chân nối dây trên hộp nối
    Quan sát trực quan các màu dây, các lõi dây đã được đưa vào khe nối đúng với chuẩn nối dây yêu cầu hay chưa?. Nếu chưa thì dùng kìm nối dây (Patch tool) nối lại cho chắc chắn và đúng với chuẩn yêu cầu.
    Bước 2: Kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa đầu đầu và đầu cuối của cáp.
    Sau khi đã hoàn thành bước 1, hãy dùng máy kiểm tra (test) để xem lại việc truyền thông giữa 2 đầu của cáp. Nếu không đúng cần xem lại bước 1 hoặc bấm lại đầu cáp RJ45.
  (Sự cố ổ cắm, Sự cố công tắc, Sự cố Dimimer)
    Bước 1: Xác định điện áp nguồn đến thiết bị điều khiển hay chưa.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của công tắc và que màu xanh vào chân N của thiết bị điều khiển. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn đến công tắc
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Bước 2: Kiểm tra nguồn ngõ ra của thiết bị điều khiển sau khi tác động
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân điều khiển OUT 1 (tạm đặt tên là điều khiển mở) và que màu xanh vào chân N của nguồn. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn ngõ ra sau khi tác động bộ điều khiển
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối chân OUT của thiết bị điều khiển rồi thực hiện lại bước 2.
    Tương tự thực hiện lại bước hai cho trường hợp đóng. Từ đó xác định được trạng thái hoạt động của thiết bị điều khiển còn tốt hay đã hỏng.
  (Sự cố công tắc, Sự cố ổ cắm, Sự cố điều khiên cửa rèm)
    Bước 1: Xác định loại chiết áp (Dimmer) đang sử dụng là loại nào.
    + Dimmer có dây trung tính
    + Dimmer không có dây trung tính
    Bước 2: Xác định điện áp nguồn đến Dimmer và đo điện áp ra Dimmer khi tác động.
    Trong bước này cần thực hiện như sau:
a. Nếu là Dimmer có dây trung tính:
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn vào Dimmer.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của Dimmer và que màu xanh vào chân N của Dimmer. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn đến Dimmer
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Thao tác 2: Kiểm tra nguồn ngõ ra Dimmer sau khi tác động
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân ngõ ra của Dimmer (thường ký hiệu là OUT) và que màu xanh vào chân N của nguồn. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị sự thay đổi điện áp định mức khi tác động tăng hoặc giảm
    Kết luận: Đảm bảo nguồn ngõ ra sau khi tác động Dimmer
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị sự thay đổi điện áp hoặc giữ nguyên một mức điện áp khi tác động tăng hoặc giảm Dimmer
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối chân OUT của Dimmer rồi thực hiện lại thao tác 2. Nếu kết quả vẫn như cũ, xác định Dimmer đã hỏng chân OUT cần thay Dimmer khác.
    Thao tác 3: Cấp nguồn cho thiết bị sau khi đã thực hiện xong thao tác 1 và thao tác 2. Nếu thiết bị không hoạt động thì cần kiểm tra lại thiết bị hoặc thay thế thiết bị khác.
b. Nếu là Dimmer không có dây trung tính:
    Thao tác 1: Kiểm tra nguồn vào Dimmer.
    Dùng đồng hồ VOM, để thang đo điện áp xoay chiều với mức đo là 250VAC sau đó đưa que màu đỏ vào chân L của Dimmer và que màu xanh vào chân N của nguồn. Kết quả đo đạt được là:
    + Nếu đồng hồ chỉ thị đúng cấp điện áp định mức (có thể hơn 10 hoặc 15 volt) Kết luận: Đảm bảo nguồn đến Dimmer.
    + Nếu đồng hồ không chỉ thị đúng cấp điện áp hoặc điện áp thấp hơn quá nhiều so với điện áp điện mức 220VAC
    Kết luận: Tiến hành kiểm tra lại kết nối nguồn vào.
    Thao tác 2: Kiểm tra nguồn ngõ ra Dimmer sau khi tác động
    Thao tác này thực hiện tương tự ở thao tác 2 đối với Dimmer có dây trung tính
    Thao tác 3: Cấp nguồn cho thiết bị sau khi đã thực hiện xong thao tác 1 và thao tác 2.
    Thao tác này thực hiện tương tự ở thao tác 3 đối với Dimmer có dây trung tính