Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin thư viện - Lạc Việt Vebrary

Tìm kiếm

Số luợt truy cập

Count Visitors

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
1
8
6

Cuộc nổi loạn ngoạn mục
Cuộc nổi loạn ngoạn mục - câu chuyện hài hước về cuộc nổi loạn của một giáo viên trẻ chống lại hệ thống nội quy lạc hậu, bất công cũng như thói khoa trương sáo rỗng và tính hai mặt ở những con người đứng đầu một trường trung học vùng nông thôn. Cuộc nổi loạn ngoạn mục là tiểu thuyết điển hình nhất về chủ đề này. Tác phẩm bất hủ Botchan được độc ...
Kinh doanh chứng khoán
Thị trường chứng khoán ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành và phát triển như một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh chứng khoán là một lĩnh vực kinh doanh còn mới mẻ ở nước ta. Do vậy, nâng cao lý luận và nắm bắt kịp thời các định chế về kinh doanh chứng khoán là cần thiết không những đối với sinh viên mà còn rất ...
■  Trà và thảo dược  (18/08)
■  Vẫn mãi yêu anh  (12/08)
■  Giáo trình kinh tế quốc tế  (12/08)
 
Sách về Hồ Chí Minh
Những mẫuchuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ban Tuyên giáo Trung Ương. - H. : Chính trị quốc gia, 2008.- 442tr ; 21cm Phân loại: 355.434 / Gáy sách: NH556M ĐKCB: TK4570
Sách Việt Nam
Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần Mạnh Thường. - H.:Thông tấn̉, 2005.- 1066tr.: hình ảnh ; 24cm Phân loại: 910.597 / Gáy sách: TR121M ĐKCB: TK0488
Sách về Đoàn thanh niên
38 trò chơi kỹ năng làm việc nhóm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2010.- 175tr. : hình ảnh; 19cm. Phân loại: 895.922 ; / Gáy sách: ; NG527T ĐKCB: TK4999-5000
Sách tham khảo chuyên môn
Nghệ thuật khoa học và dạy học/ Robert J.Marzano.- H.:Giáo dục,2011.- 239tr.;24cm. Phân loại: 371.3/Gáy sách: M100R ĐKCB: TK6399-6404
 
Hình ảnh hoạt động